Parochies van de parochiefederatie 3B-hoek

De parochies maken thans deel uit van de parochie Christus Koning.

Actuele informatie over de geloofsgemeenschappen vindt U onder www.parochiechristuskoning.nl